Den Haag Centraal (DHC)


Het begint met de inhoud

Veel van wat er in de Tweede Kamer gebeurt haalt nooit de media. Inhoudelijke debatten over allerlei onderwerpen blijven hierdoor sterk onderbelicht. Toch zijn juist die overleggen in de Kamer van groot belang als u wilt weten wat er in Den Haag speelt dat voor u van belang is. Of sterker nog: als u de besluitvorming wilt beïnvloeden.
 

..en met kennis van de procedure

Het beeld van de Tweede Kamer is dat van een hectisch, zich van incident naar incident voortslepend orgaan. Dit beeld klopt in de overgrote meerderheid van de gevallen niet. De Kamer hangt juist van vaste procedurele regels aan elkaar. Regels over de orde, over de te volgen wijze van behandeling van een stuk, over de woordvoering en ga zo maar door. En kennis van die regels is nodig voor het in de juiste context plaatsen van parlementaire stukken en voor het inspelen op de actualiteit in de Kamer.
 

Het belang van Den Haag

Overheden, bedrijven en branche-organisaties worden zich steeds meer bewust van de noodzaak zich op de buitenwereld te richten en om de kansen die er in Den Haag liggen te benutten. Tegelijkertijd wordt er in de huidige tijd van economische crisis juist bezuinigd op formatie-plaatsen die zich bezig houden met externe betrekkingen. Daardoor wordt het extra moeilijk om een informatievoorsprong te hebben op concurrenten, of om te lobbyen in Den Haag.
 

Den Haag Centraal

Den Haag Centraal biedt de mogelijkheid om de kansen die er voor U in Den Haag liggen optimaal te benutten. Zodat u weet wat er speelt. Zodat u weet of het nuttig is om actie te ondernemen. DHC biedt u daartoe parlementaire informatievoorziening en advisering op maat. U geeft aan welke onderwerpen voor u van belang zijn. DHC houdt de dossiers , debatten en relevante stukken uit departementen voor u bij en vertaalt dit in pasklare informatie in de vorm van periodieke rapportages waar u wat aan heeft. Ook kan DHC met u meedenken over al dan niet lobbyen richting de Tweede Kamer. 
 
Laatst bewerkt: 31-03-2017 15:18

© Den Haag Centraal (DHC) Parlementaire informatievoorziening en advisering
Cornelis Houtmanstraat 101 – 2593 RG Den Haag - 06-23274076 – info@dhcadvies.nl